Yritys

Rakennustyöt Ville Kauppi Oy on euralainen monipuolinen rakennusliike.

Toimintaa yrityksellä on pääosin Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Yrityksen perusti vuonna 1994 Ville Kauppi ja toiminta oli aluksi pienimuotoista.

Onnistumisten kautta toiminta kasvoi ja kehittyi nopeasti, ja vuosien varrella yritys on hankkinut kokemusta kaikilta rakentamisen osa-alueilta aina pienistä yksityistalouksien korjauksista julkisen puolen merkittäviin hankkeisiin saakka.

Vuonna 2015 yrityksen omistuspohjaa laajennettiin, jolloin yrityksen työpäällikkö Valtteri Särkiniemi ja talouspäällikkö Tuula Muuvila-Mäkitalo siirtyivät yrityksen osakkaiksi. Järjestelyn tarkoituksena oli vahvistaa yrityksen toimintaa ja taata toiminnan korkea taso myös tulevaisuudessa.

Nykyään yrityksen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 15 rakennusalan toimihenkilöä ja 50 rakennusalan ammattihenkilöä. Yrityksen tavoitteet ovat myös tulevaisuudessa korkealla ja päätavoitteena on tuottaa asiakkaille laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita.

Vuonna 2021 hankittiin Turun Vaskikadulta yritykselle omat toimitilat, jotka tukevat toiminnan kasvua Turun alueella.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Yrityksen perustavoitteet ovat työmaiden taloudellinen, ammattitaitoinen ja aikataulunmukainen toteuttaminen. Toimimme tarkasti tehtyjen sopimusten mukaisesti, jotta olemme toimeksiantajiemme luottamuksen arvoisia. Toiminnassamme noudatamme kaikkia laatu-, ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä.

Asiakaskeskeisyys ja työkohteiden laadunhallinta mahdollistavat tehokkaan toiminnan, hyvän toimitusvarmuuden, tuottavuuden ja kannattavuuden. Laatu varmistetaan ja ylläpidetään laatusuunnitelman ja dokumentoidun laadunhallintajärjestelmän avulla. Kussakin työkohteessa määritellään laatutavoitteet, joita mitataan ja seurataan säännöllisesti.

Ympäristö- ja turvallisuusasioiden hallinta on tärkeä osa laadunhallintaa. Tunnemme toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja seuraamme säännöllisesti toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Pyrimme vähentämään aiheuttamaamme ympäristökuormitusta jatkuvan parantamisen periaatteella.

Yrityksen johto osoittaa omalla toiminnallaan sitoutumisensa laatutavoitteisiin ja on sitoutunut noudattamaan laadunhallintajärjestelmässä kuvattujen prosessien ja menettelyjen mukaiseen toimintaan ja toimintojen kehittämiseen:

  • varmistamalla prosessien vaikuttava ja tehokas toiminta ja ohjaus sekä ne mittaukset ja tiedot, joita käytetään asiakasvaatimusten toteuttamiseen
  • ohjaamalla kehitystoimenpiteitä jatkuvaan parantamiseen


Toimintamme vastuullisuus ja rakentamisen korkea laatu näkyvät toteuttamissamme kohteissa sekä pitkissä asiakassuhteissa ja alihankintayhteistyössä.

Laatujärjestelmän sertifikaatti PDF